Barqaror rivojlanish maqsadi
3

Sog'lik va farovonlik

Barcha aholi sog‘lom turmush kechirishi va salomat bo‘lishini ta’minlash

Bizning SDG 3 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq