Barqaror rivojlanish maqsadi
6

Toza suv va sanitariya

Suv resurslarining mavjudligi, ulardan oqilona foydalanish va har bir insonning sanitariya vositalaridan foydalanish imkoniyatini ta’minlash

Bizning SDG 6 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq