Barqaror rivojlanish maqsadi
6

Toza suv va sanitariya

Suv resurslarining mavjudligi, ulardan oqilona foydalanish va har bir insonning sanitariya vositalaridan foydalanish imkoniyatini ta’minlash

Korxonalar

FAO
BMTning Oziq-Ovqat va Qqishloq Xo'jaligi Tashkiloti
BMTTD
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 6 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq