Barqaror rivojlanish maqsadi
2

Ochlikka barham berish

Ochlikni yo‘q qilish, ozuqaviy xavfsizlikni ta’minlash va oziqlanishni yaxshilash hamda qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishiga yordamlashish

Bizning SDG 2 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq