Barqaror rivojlanish maqsadi
2

Ochlikka barham berish

Ochlikni yo‘q qilish, ozuqaviy xavfsizlikni ta’minlash va oziqlanishni yaxshilash hamda qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishiga yordamlashish

Korxonalar

FAO
BMTning Oziq-Ovqat va Qqishloq Xo'jaligi Tashkiloti
BMTTD
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi
UNICEF
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar Jamgʻarmasi
BMTLXKB
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Loyihalar Bo'yicha Xizmat Ko'rsatish Boshqarmasi

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 2 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq