Barqaror rivojlanish maqsadi
16

Tinchlik, adolat va samarali boshqaruv

Tinchliksevar va ochiq jamiyat qurishga ko‘maklashish

Bizning SDG 16 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq