Barqaror rivojlanish maqsadi
17

Barqaror rivojlanish yo'lida hamkorlik

Barqaror taraqqiyot yo‘lidagi xalqaro hamkorlikni jadallashtirish

Bizning SDG 17 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq