Barqaror rivojlanish maqsadi
5

Gender tenligi

Gender tenglikni ta’minlab, barcha ayol va qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 5 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq