Barqaror rivojlanish maqsadi
4

Sifatli ta'lim

Har bir insonni qamrab oluvсhi odil va yuqori sifatli ta’lim tizimini ta’minlash va ta’lim olishiga rag‘batlantirish

Bizning SDG 4 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq