Barqaror rivojlanish maqsadi
8

Munosib ish o'rinlari va iqtisodiy o'sish

Oldinga intiladigan, keng qamrovli va barqaror iqtisodiy o‘sish hamda aholining to‘laqonli unumdor bandligi va munosib mehnat qilish imkoniyatlarini ta’minlash

Bizning SDG 8 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq