Barqaror rivojlanish maqsadi
1

O'ta qashshoqlikka barham berish

Butun dunyoda barcha turdagi qashshoqlikni butkul yo‘q qilish

Korxonalar

XMT
Xalqaro Mehnat Tashkiloti
BMTTD
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi
UNICEF
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar Jamgʻarmasi

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 1 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq