Barqaror rivojlanish maqsadi
1

O'ta qashshoqlikka barham berish

Butun dunyoda barcha turdagi qashshoqlikni butkul yo‘q qilish

Bizning SDG 1 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq