Barqaror rivojlanish maqsadi
10

Tengsizlikni kamaytirish

Mamlakatlar o‘rtasidagi va ichida mavjud bo‘lgan tengsizlikni qisqartirish

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 10 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq