Barqaror rivojlanish maqsadi
10

Tengsizlikni kamaytirish

Mamlakatlar o‘rtasidagi va ichida mavjud bo‘lgan tengsizlikni qisqartirish

Bizning SDG 10 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq