Barqaror rivojlanish maqsadi
9

Saonatlashtirish, innovatsiya va infratuzilma

Mustahkam infratuzilmani yaratish, keng qamrovli barqaror industrializatsiya va innovatsiyalarni hayotga tadbiq etishga ko‘maklashish

Bizning SDG 9 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq