Barqaror rivojlanish maqsadi
15

Quruqlikdagi ekotizimlarni asrash

O‘rmonlardan oqilona foydalanish, qumlanishga qarshi kurash, yerlarning tanazzulga uchrashi jarayonini to‘xtatib, yerlarni qayta tiklash, biologik xilma-xillikning yo‘qolib ketishini to‘xtatish

Bizning SDG 15 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq