Barqaror rivojlanish maqsadi
12

Mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish

Oqilona iste’mol qilish va ishlab chiqarish modellariga o‘tishni ta’minlash

Bizning SDG 12 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq