Barqaror rivojlanish maqsadi
7

Arzon va toza energiya

Har bir insonning arzon, ishonchli va zamonaviy energiya manbalaridan foydalanish imkonini ta’minlash

Bizning SDG 7 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq