Barqaror rivojlanish maqsadi
14

Dengiz ekotizimlarini asrash

Barqaror taraqqioyt yo‘lida okeanlar, dengiz va dengiz resurslarini asrash va ulardan oqilona foydalanish