Nutq

Roli Astxana: O‘zbekistonda juda ham ko‘plab yetakchi ayollar bor

09 sentabr 2022

Ushbu tashabbus orqali biz qo'llab-quvvatlayotgan maqsadlar

BMT tashabbusi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar

DVI
Doimiy Vakil Idorasi