Barqaror rivojlanish maqsadi
9

Saonatlashtirish, innovatsiya va infratuzilma

Mustahkam infratuzilmani yaratish, keng qamrovli barqaror industrializatsiya va innovatsiyalarni hayotga tadbiq etishga ko‘maklashish

Korxonalar

BMTTD
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 9 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq