Barqaror rivojlanish maqsadi
8

Munosib ish o'rinlari va iqtisodiy o'sish

Oldinga intiladigan, keng qamrovli va barqaror iqtisodiy o‘sish hamda aholining to‘laqonli unumdor bandligi va munosib mehnat qilish imkoniyatlarini ta’minlash

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 8 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq