Barqaror rivojlanish maqsadi
17

Barqaror rivojlanish yo'lida hamkorlik

Barqaror taraqqiyot yo‘lidagi xalqaro hamkorlikni jadallashtirish

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 17 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq