Barqaror rivojlanish maqsadi
16

Tinchlik, adolat va samarali boshqaruv

Tinchliksevar va ochiq jamiyat qurishga ko‘maklashish

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 16 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq