Barqaror rivojlanish maqsadi
15

Quruqlikdagi ekotizimlarni asrash

O‘rmonlardan oqilona foydalanish, qumlanishga qarshi kurash, yerlarning tanazzulga uchrashi jarayonini to‘xtatib, yerlarni qayta tiklash, biologik xilma-xillikning yo‘qolib ketishini to‘xtatish

Korxonalar

FAO
BMTning Oziq-Ovqat va Qqishloq Xo'jaligi Tashkiloti
BMTTD
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi
BMT YEIK
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi BMT YEIK
BMTLXKB
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Loyihalar Bo'yicha Xizmat Ko'rsatish Boshqarmasi

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 15 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq