Barqaror rivojlanish maqsadi
13

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish

Iqlim o‘zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurash bo‘yicha tezkor choralarni ko‘rish

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 13 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq