Barqaror rivojlanish maqsadi
11

Barqaror shaharlar va aholli yashash joylari

Shahar va aholi punktlarining ochiqligi, xavfsizligi, mustahkamligi va ekologik barqarorligini ta’minlash

Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq bo'lgan bizning asosiy tashabbuslarimizning manzillari

Bizning SDG 11 dagi ishimiz ushbu boshqa Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog’liq