Doimiy vakil idorasi

BMTning doimiy vakil idorasi BMTning mamlakatdagi jamoasini boshqaradi hamda kelishilgan barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun BMT tizimini hukumat, parlament, fuqarolik jamiyati va xususiy sektor bilan hamkorlik chog‘ida tamsil qiladi.

Doimiy vakil idorasi BMTning “Hamkorlik borasidagi hadli dasturi”ni (ilgarigi UNDAF) ishlab chiqish, joriy va monitoring qilish va u bo‘yicha hisob berishda hamda O‘zbekistondagi 2030-yilgacha bo‘lgan kun tartibi bilan bog‘liq barcha qo‘shma tadbirlarda doimiy muvofiqlshtiruvchini va BMTning mamlakatdagi jamoasini qo‘llab-quvvatlaydi.

BMTning doimiy muvofiqlashtiruvchisi idorasi 5 ta asosiy vazifani bajaradi:

  1. strategik rejalashtirish; 
  2. iqtisodiyot;
  3. hamkorlik va rivojlanishni moliyalash;
  4. ma’lumotlar va natijalarni boshqarish, hisobdorlik;
  5. kommunikatsiya va ma’rifiy faoliyat.

BMTning O‘zbekistondagi doimiy muvofiqlashtiruvchisi

 

Consuelo Vidal Bruce

Consuelo Vidal Bruce

United Nations Resident Coordinator a.i. in Uzbekistan